Za branje


poglavje 1
vprašanja 1. poglavje


Section B
vprašanja za planiranje